Tel: 070-205 11 05 info@sotarnaitranas.se

Sotning, OVK-besiktning, Brandskyddskontroll, Radonmätning/sanering m.m.

Sotarna i Tranås är ett företag som sedan 2010 utför sotning och brandskyddskontroll av villor, industrier och flerfamiljshus. Vi har Riksbehörighet nivå K och utför OVK-besiktning på alla typer av ventilationssystem. För mer information om OVK-besiktning, läs här.

 

Sotning Är fortfarande vår huvudsysselsättning. Sotningen utförs enligt lag och avsikten är att minska risken för brand t.ex soteld.
Brandskyddskontroll Utförs regelbundet enligt MSB:s frister av särskilt utbildade sotare som är förordnade av kommunen. Syftet är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister i anläggningen som kan orsaka brand eller annat tillbud.
Installationsbesiktning Eldstad Vid nyinstallation av eldstad och vid större förändringar på befintliga eldstäder krävs en besiktning av anläggningen innan den tas i bruk.
Överlåtelsebesiktning Vid ägarbyte. En kontroll av eldstäder, rökkanaler och ventilation är ett bra sätt att undvika överraskningar och tvister.
OVK-besiktning I alla offentliga lokaler och hyresfastigheter med fler än 2 lägenheter skall det utföras OVK-besiktning (obligatorisk ventilationskontroll) inom bestämda tidsintervaller.
Ventilationsrensning Ett rengjort och injusterat ventilationssystem förebygger uppkomst av mögel, lukt och andra fuktrelaterade problem. Vi rengör alla typer av ventilationssystem i villa, industri och hyresfastigheter. ROT-avdraget kan nyttjas av privatpersoner vid ventilationsrensning.

 

Radonmätning/sanering 

Vi utför rådgivande korttidsmätning av Radonhalten, lämnar åtgärdsförslag och installerar radonsugar.

 

Försäljning Brandvarnare, brandfiltar och brandsläckare samt viss ventilationsmateriel