Tel: 070-205 11 05 info@sotarnaitranas.se

Medlemskap

Telefontid

Måndag – fredag 07.00 – 16.00

En sotare minskar risken för brand

Välkommen till Sotarna i Tranås
 
Vi rengör (sotar) och brandskyddskontrollerar alla eldstäder, rökkanaler och storkökskanaler i Tranås Kommun. Brandskyddet i våra bostäder är viktigt. I över 500 år har våra sotare varit i rikets tjänst. Lagar och förordningar har förändrats över tiden men behovet av våra tjänster kvarstår. Regelbunden sotning och brandskyddskontroll är en viktig del i det brandförebyggande arbetet.
Vill du ha mer information om din sotare i Tranås, hör av dig!